Przy zamówieniu powyżej 135 zł darmowa wysyłka | Wysyłka w 24/48h

Reklamacje i zwroty

 

1. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w serwisie SEEIBIO
COSMETICS w zakładce Kontakt , w formie elektronicznej na adres info@seeibio.pl lub w formie listu poleconego na adres Sprzedawcy.
2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.
3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na
korzyść Klienta Sprzedawca wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
4. Klient ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych
należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym
adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;